ביטוח דירה נחלק לשני חלקים:  
ביטוח מבנה – ביטוח שמטרתו לפצות את בעלי הנכס במקרים כמו שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות, נזקי טבע, הצפות, תיקוני צנרת מים וכד'. הביטוח כולל את שטח הדירה, מרפסות, החלקים היחסיים של המבוטח ברכוש המשותף (בבית משותף), חלקים המחוברים לדירה כמו: דוודים, חלונות, דלתות וכדומה.  
סכום הביטוח הנדרש למבנה של דירה, הוא סכום העלות של בנייתה מחדש (ללא ערך הקרקע). במרבית המקרים, ניתן לבנות מחדש את הדירה, גם אם נגרם לה נזק חמור ולכן אין צורך לתמחר את ערך הקרקע בפוליסת הביטוח. עם זאת קיימת גם אפשרות של ביטוח מבנה הדירה כולל ערך הקרקע.

ביטוח תכולה – מעניק כיסוי לרכוש המצוי בבית ולרכוש השייך לאחרים ונמצא באחריותכם (כמובן במגבלות סכום הביטוח), במקרים של נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה וכדומה. 
שווי התכולה נקבע על פי הצהרות המבוטח או באמצעות בדיקה המתבצעת על ידי סוקר עצמאי. שכר טרחת הסוקר משולם על ידי חברת הביטוח כשרות למבוטח. 
ביטוח התכולה אינו כולל רכוש הנמצא בגינת הבית, בחדרי המדרגות וכדומה, ואינו כולל חפצי ערך, מסמכים, בעלי חיים, כלי נשק וכו'. 
עבור אלה יש לרכוש ביטוח נפרד המהווה תוספת לפוליסה.

כיסויים שניתנים לרכישה:

  • רעידת אדמה
  • נזקי צנרת
  • תיקון טלויזיה