ביטוח ציוד מכני הנדסי מעניק לך אפשרות לבטח כלים מכניים ממונעים כגון ציוד לעבודות עפר, ציוד לסלילת כבישים  וכלים המורכבים על כלי רכב כגון משאבות, מנופים וציוד הרמה. 
ביטוח זה הינו בגין נזק תאונתי כלשהו לציוד הכבד שארע במדינת ישראל.​