בביטוח רכב קיימים שלושה סוגי ביטוח: חובה, צד ג', מקיף.
 
ביטוח חובה
מיועד לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל. 
ביטוח המכסה נזקי גוף לנהג, נוסעי הרכב, וצד שלישי המעורב בתאונה. 
קבוע בחוק כי כל כלי רכב הנע בכבישים, מחויב בביטוח חובה.

ביטוח צד ג'
יתכן ובחרת שלא לבטח את רכבך בביטוח מקיף. תוכל לישון בשקט, בכל מקרה שתגרום נזק בתאונה לרכבו של מישהו אחר, חברת הביטוח תיטול את האחריות לפצות את הנפגע בגבולות האחריות הנקובים בפוליסה וכן בניכוי השתתפות עצמית.

ביטוח מקיף
ביטוח מקיף לרכב בראש ובראשונה כולל בבסיסו את ביטוח צד ג' ובנוסף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון.
 
 
הרחבות נוספות:
 
ההרחבות שניתן לרכוש בביטוח רכב צד ג':
 • גרירה
 • שמשות
 • רדיו טייפ
 
הרחבות ביטוח צד ג' בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
 • הגנה משפטית
 • ביטול השתתפות עצמית
 
ההרחבות שניתן לרכוש בביטוח רכב מקיף:
 • גרירה
 • שמשות
 • רדיו טייפ
 • רכב חלופי
 
הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
 • אביזרים נוספים
 • רכב חדש תמורת ישן
 • ביטול השתתפות עצמית במוסך הסדר