• השכרת משאיות קירור / ארגז .
  • השכרת משאית החל מ- 700 ש"ח ליום .
  • מנויי למבוטחי מקיף – משאית חלופית למקרה תאונה / טוטלוס / גניבה .

כי אין פשרות כשזה מגיע לפרנסה שלך!